Jdi na obsah Jdi na menu
 

VÁNOČNÍ POSELSTVÍ PROSINEC 2011

 

VÁNOČNÍ  POSELSTVÍ

Vánoční poselství, čas štědrý  -  andělský,
Koledy tichem zní,
Je silný – plný  emocí.
Každý plný -  tajných přání
Na štědrý den, očekávání,
Zda se přání vyplní.


Vánoční čas již přišel k vám,
Je tu zas  -  čas rychle  utíká,
Vločky bílé nasněží
Je čas přátelé – příměří.

Za oknem anděl  se  usmívá,
Dárečky s láskou nadělí
Děti už nemohou se dočkat,
Až zvoneček zazvoní.

Poselství andělé přináší,
Lidem lásku rozdávají,
Klid a pohodu do všech srdcí,
Přišel čas vánoční………

 

  

ANDĚLSKÁ VÁNOČNÍ PŘEDPOVĚĎ  - PROSINEC 2011

Vítáme vás, naši milí. již v posledním měsíci vánočním. Je čas klidu a pohody , setkání s přáteli i rodinou, vzpomínka na ty, jenž již nejsou mezi vámi, i ti si zaslouží koledu. Tento měsíc je i ukončení všeho, co za celý rok se nastřádalo. Uvědomění si chyb i omylů, změn a myšlenkového posunu více k víře sebe sama. Mnohé vám tu bylo vysvětleno, či odkryto. Mnozí z vás našli světlo sami v sobě i v druhých. Mnozí z vás již ví, že pomáháme, když požádají. Jsme za to rádi . Jsme rádi i za ty, kteří si ty naše předpovědi jen přečtou, už i to je posun a později budou na cestě bez kamenů. Každý má jiný čas určený, ale každý má šanci být šťastný. Je to jako ve škole, někomu jde učivo lépe někomu hůře. Jsme tu však pro všechny a všichni, i když na nás nevěří, můžou nás požádat. Důkazy lidé potřebují, o tom jsme se přesvědčili, a proto vám i důkazy dáme.

 


Tento měsíc se uskuteční i ve vaší vládě vánoční nadělení i rozpad strany aktuální. Nebude to dlouho trvat a vše se změní, vláda padne a jiné složení vaší zemi vládne. Úpad banky komerční, sjednocení i podzemní komunikace, chyba v trase a námrazy. Havárie na D1 hrozí 31.12. Raději ten den pokud možno nejezděte. Také požáry i krádeže možné, jen policie vázne. Silnice zničené a velkou daň zaplatíte, to aby stát zalepil náplast. Avšak nic z toho již není platné i EU ví své, to co se mluví o jiné republice - za měsíc je zde také. Chyba v různých přijímačích, internet v ohrožení, doba dřívější přichází – telepatií se ten, kdo umí, domluví. Počasí mrazivé, sníh v částech vaší republiky střídat s mrholením a náledí. Děti si brzy zabruslí. Vánice se přivalí po mikuláši a čertovi. Láska žaludkem prochází, dělejte si zásoby.
Tento měsíc je čas nádílky a obdarování všech nejbližších, je však zapotřebí zvážit komu co, kdo nadělí a nedělat ty stejné chyby. Ti, jenž si vaší pomoci i dárečků neváží, obdarujte raději děti cizí – ti to ocení a vám se to v dobrém vrátí. 

 

Pozor si dávejte na nákupech, hlídejte si, ať vás někdo neokrade. Loupeže budou i veřejn , každý z vás se ochraňte, nás raději na pomoc volejte.
Na štědrý den budou koledy se zpívat, nikdo z vás nebude sám, budeme tam, kde vy a dáme vám dáreček vánoční. Každý, kdo si přečte tyto řádky, splní se mu 3 tajná přání. Proto i vám všem chceme poděkovat za vaše pochopení i za to, že jsme mezi vás mohli přijíti. Tento měsíc jsme tu již naposledy, již přišel čas se rozloučit a naše učení praktikovat. Děkujeme Marios, že nás s vámi seznamovala a my mohli vám pomoci. Ted již budeme u každého zvlášť. Také poselství vám Ježiš Kristus praví, neboď na boží hod se narodil.

                                                        S láskou vaši andělé

Ježiš Kristus

Přicházím k vám v míru a pokoji, ti jenž víru svoji mají, ať vesele si zpívají, aleluja. Přišel jsem k vám prostřednictvím Marios, abych vám sdělil svoji radost, všichni ti, jenž odpouští a víru svou mají, zde se dovědí, o čem život na zemi je. Hovořím k vám s úctou i božím jménem, poselství našeho pána i mé vám sdělím, jen co vypovím vám o vánocích. Toť svátky, kdy zrodil jsem se díky našemu pánu bohu, srdce mé začlo bít i pro všechen lid. Můj otec cestou k pravdě mě vedl a já svůj lid, však nehodil jsem se pánům na zemi, kteří svoji pravdu chtěli skrýt. Proto jsem vzal všechen hřích za ten lid. doba pokročila a lidé svojí duší mnozí podlehly ďábelským slibům, že zlato je víc než lidský život. A tak zrodilo se více zla na zemi. Proto vy všichni modlete se za spásu vaší země, za děti, jenž jsou malé, za přírodu, kterou obýváte. Bez stromů, bez květin , bez vzduchu i bez slunce by jste nežili. K tomu však i vaši duši potřebujete, neboť bez ní jste nic…..všichni jste bytosti boží a jen bůh ví, kdo jde a kam. Svými myšlenkami se posouváte dál. Tak pravím vám, bůh ani já, andělé nebo Marios nerozhodujeme o tom, zda půjdete tou cestou či tou. Není v naší moci za vás rozhodovati, jste každý z vás součástí své podstaty a vývoje vaší tělesné schránky i duše. Jen vy sami jste odpovědni za své rozhodnutí. 

 

Rozum však někdy přivede cestu špatnou a proto modlidbou či pomocí naší můžete býti upozorněni, či dojíti k uvědomění, že i jiná cesta je. Láska a součastné bytí je touha stát se lepším, příjmout podstatu těla i ducha svatého AMEN. Již dlouho vám všem trvalo příjmout tuto skutečnost a mnozí ji ještě nepříjmuli, proto od roku příštího dojde k uskutečnění a duchovní část vašeho bytí se dostane do popředí i vašeho vědomí a vaší mysli. Dříve byli lidé věřící, kteří věřili, že Bůh je jediný, který zachrání je před jejich hříchy, přesto hříchy tvořili dál, každé pokolení, každá společnost více a více. Bůh není tu od toho, aby bránil lidem dělat dobro či zlo. Bůh je světelná energie, která má nekonečnou vládu a je spravedlivá. Duše, jenž ve vás přebývá , je z něj stvořená a ví co má dělat , avšak rozum váš činí dle celku i společnosti bytosti  materiální a  z cesty boží svádí pak dělat to, co je v rozporu s duchovními zákony. Duše vaše se potom bouří a bůh vysílá znamení i v podobě nemocí či jiného uskutečnění.

 
Já, Ježíš jeho syn, stvořen jsem byl a jako člověk žil. Strach dovedl lid až k branám pekelným, učení mé zakázali a sami si jej předělali tak, jak jim hodno bylo. Však toto století je součástí i Marios, kdy ona jakožto člověk smí hlásat učení mé, tento rok již dovršila a mou odměnou je zásluha za její odvážnost i to jakožto odolávala nástrahám pekelným, již není nic, co by zaskočilo tuto ženu, která má plnou moji ochranu. Sic čekal jsem staletí, abych vám směl toto praviti. Systém pochopení a tvoření s možnostmi této doby, kdy je možno žít jako v nebi tak i na zemi.
Přeji vám všem svátky vánoční ty nejkrásnější a obdarovávám vás světlem lásky Boží. Buďte v pokoji i klid vaší duši.  Slyšte všichni!!! Na boží hod vánoční odnímám z vás všechny hříchy……

tak pravím vám – poselství Boží píši

Až rok přehoupne a podzim nastane,
Jako včely, co z roje se vynořily , slétnou se davy lidí,
Budou klekati k zemi.
Tvář nevědoucích již bude ohořelá,
Popel vítr rozfouká,
Ti, jenž chléb  a vodu pijí , ocitnou se v ráji,
Tak pravím já , toť poselství.
V dalším roce jakmile trojka bude
Vše mrtvé vstane ze země
Mrtvolný pach se zemí vane.
Slyšte vy! Co pochybujete,
Toť další nový věk , věk Bohů a Andělů oživne.

AMEN

S láskou boží Ježiš Kristus

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Andělské karty zdarma

(Lenka11, 16. 2. 2014 7:41)

http://www.vestirna.zdarma-online.com/7-andelske-karty-vyklad-zdarma.html

....

(Denisa, 7. 12. 2011 15:46)

Tyto řádky jsou propůjčeny s povolením Marios . A celé stránky Marios jsou http://www.vestkynemarios.eu/clanky/